Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ประเภทสินค้า

Payment Currency

การรับประกันสินค้า

----------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี  ในกรณีที่สินค้าเกิดความบกพร่องชำรุดเสียหายในสภาพการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ จะทำการซ่อม/แก้ไขการชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าขนส่งจากลูกค้ามายังบริษัทฯ)
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ :
    • การใช้งานที่ผิดคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ ใช้งานไม่เหมาะสม หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
    • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ แผ่นดินไหว การขนส่ง การตกหล่นแตกหัก แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องกับตัวผลิตภัณฑ์ สัตว์และแมลง
    • การซ่อมแซมดัดแปลงในตัวผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับคำปรึกษาจากทางบริษัทฯ
  • ซอฟท์แวร์ฟรีที่แถมไปกับผลิตภัณฑ์ไม่รวมอยู่การรับประกัน
  • หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ที่ได้เรียนให้ทราบในหัวข้อ "ติดต่อไบนารี่"

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Search


 

1480402018207

Line ID : @binary.co.th